ENVIRONMENTAL

SOLUTIONS

Other language

Kemiska ämnen i luft kan omsättas till andra, och mer oskadliga ämnen, med hjälp av katalysatorer. En katalysator påverkar och påskyndar en kemisk förändring utan att själv påverkas. Katalysatorer består av aktiva ämnen på ett fast bärarmaterial. Det aktiva ämnet är oftast någon typ av metall ofta ädelmetaller.  

Det finns olika typer av katalytiska system:
  • Oxidations system t.ex. oxidering av VOC till koldioxid och vatten.
  • Reduktions system t.ex. omvandling av ozon till syrgas eller reduktion av kväveoxider till kvävgas

Fördelar

  • Okomplicerad utrustning.
  • Enkla driftsförhållanden då omvandlingen sker vid låg temperatur.

Exempel på tillämpningar

  • Förbränning av kolväten från olika ytbehandlings- och kemiska processer till koldioxid och vatten.
  • Reduktion av överskottsozon från coronabehandling i ytbeläggningsprocesser

 

Epost och Webmaster

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kontor
Box 110
284 22 Perstorp
Sverige
Phone.+46435-34680
Mob: +46706610593
 

Copyright Recirk AB © 2015. All Rights Reserved.