ENVIRONMENTAL

SOLUTIONS

Other language

 

Processluft innehållande lågkokande ämnen som t.ex. HCFH (freonkolväten) kan behandlas för att avskilja dessa och kondensera ut dem till flytande form. Detta måste ske i flera steg och hänsyn måste tas till att processgaserna även kan innehålla vatten.
De olika stegen består i kylning och torkning av processgasen i flera steg varefter adsorbtion sker i en fast bädd vid låg temperatur. Adsorbtionsbäddarna regenereras med varm luft varefter kolvätena utkondenseras i en djupkylningsprocess.
Processen förses med kyla från ett antal kylsystem.

Epost och Webmaster

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kontor
Box 110
284 22 Perstorp
Sverige
Phone.+46435-34680
Mob: +46706610593
 

Copyright Recirk AB © 2015. All Rights Reserved.